Stichting 4 en 5 mei Stichtse Vecht           

Herdenken en Vieren - in mei én augustus
 

Welkom  


Welkom bij de Stichting 4 en 5 mei Stichtse Vecht. 

Deze stichting is op initiatief van de gemeente Stichtse Vecht opgericht is en heeft contact met de zelfstandige organisaties die binnen de gemeente een relatie hebben met Herdenken en Vieren. 

In 2020 was het 75 jaar geleden dat onze dorpen en buurtschappen, nu gelegen binnen Stichtse Vecht , bevrijd werden.  Het Herdenken en Vieren is toen helaas anders gelopen dan velen van ons gewild hadden en waarvoor grootse plannen waren gemaakt. 


Nationaal Comité 
Wij sluiten ons graag aan bij het thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waarmee ze een appèl doet op iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid. 

JAARTHEMA 2024 van het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
Het thema voor 4 en 5 mei 2024 is Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid. 

Met dit thema vraagt het Nationaal Comité in het jaar dat de lustrumviering van 80 jaar vrijheid in september van start gaat, aandacht voor de littekens die de Tweede Wereldoorlog achterliet en die nog steeds zichtbaar zijn. Heel direct in families die dierbaren hebben verloren die zijn vermoord tijdens de Holocaust of zijn omgekomen door het oorlogsgeweld in Nederland en in Nederlands-Indië / Indonesië.
Maar ook breder werkt de Tweede Wereldoorlog door, zoals in de manier waarop we naar de wereld kijken. Alleen in een land zonder oorlog, waar mensenrechten worden nageleefd en waar geen onderdrukking is, kan een samenleving goed functioneren. Daarom vieren we op 5 mei dat wij in een democratie leven. Een land waar iedereen mag meedenken en meebeslissen, vraagt om ieders verantwoordelijkheid.


Het denken over de collectieve doorwerking van de oorlog is altijd in beweging. Dat was de afgelopen tachtig jaar zo, en zal in de toekomst ook zo zijn. In zijn jaarthematekst ‘De Lange Tweede Wereldoorlog, toen en nu’ bespreekt Peter Romijn  ( klik hier ) deze ontwikkelingen in de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en geeft hij een pleidooi om de diversiteit aan oorlogservaringen en -stemmen te laten klinken.

Op 4 en 5 mei staan we samen stil bij Vrijheid !