Stichting 4 en 5 mei Stichtse Vecht           

Herdenken en Vieren - in mei én augustus
 

Welkom  


Welkom bij de Stichting 4 en 5 mei Stichtse Vecht. 

Deze stichting is op initiatief van de gemeente Stichtse Vecht opgericht is en heeft contact met de zelfstandige organisaties die binnen de gemeente een relatie hebben met Herdenken en Vieren. 

In 2020 was het 75 jaar geleden dat onze dorpen en buurtschappen, nu gelegen binnen Stichtse Vecht , bevrijd werden.  Het Herdenken en Vieren is toen helaas anders gelopen dan velen van ons gewild hadden en waarvoor grootse plannen waren gemaakt. 


Nationaal Comité 
Wij sluiten ons graag aan bij het thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waarmee ze een appèl doet op iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid. 

Vrijheid in verbondenheid. Hiermee benadrukt het Nationaal Comité dat onze vrijheid onlosmakelijk is verbonden met de vrijheid van de ander. De oorlog in Oekraïne toont hoe kwetsbaar vrijheid is en sterkt het Nationaal Comité in zijn opdracht om oorlogsslachtoffers te herdenken en het belang van vrijheid, democratie en rechtsstaat uit te dragen. 

Op 4 en 5 mei staan we samen stil bij Vrijheid !