Stichting 4 en 5 mei Stichtse Vecht           

Herdenken en Vieren - in mei én augustus
 

Actualiteit 

15 augustus 

Herdenking "Slachtoffers Nederlands-Indië" in Stichtse Vecht(bron: VARNWS.nl)


5 mei
Gebakjes voor de zorgcentra in Stichtse Vecht 

 

Vandaag is er bij alle zorgcentra voor ouderen in Stichtse Vecht gebak uitgedeeld. Al weer een half jaar geleden kwam dit idee naar voren uit de koker van de Oranje Vereniging Breukelen en de Stichting 4 en 5 mei Maarssen-Tienhoven. Die senioren hebben soms de oorlog zelf bewust meegemaakt, de wederopbouw meegemaakt en verhalen uit de oorlog ook uit de eerste hand vernomen. Dankzij sponsoring kon het ook gerealiseerd worden, vanuit Breukelen zijn deze taartjes vanmorgen bij alle zorgcentra afgeleverd om van daaruit op een veilige manier bij de senioren bezorgd te kunnen worden. 

De foto is gemaakt bij zorgcentrum 't Kampje in Loenen aan de Vecht 

 

 


4 mei 
 

RTV Stichtse Vecht 
Vandaag 4 mei wordt door RTV Stichtse Vecht een extra programmering verzorgd in het kader van de herdenkingen van vandaag.   
Info op:   
http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/150532884/dodenherdenking-bij-rtv-stichtse-vecht 


De documentaire: Ooggetuigen van de oorlog uit Stichtse Vecht 
In de afgelopen jaren heeft documentairemaker Henny Ram uit Maarssen een zestal documentaires gemaakt waarin inwoners van Stichtse Vecht over hun ervaringen in de oorlog vertellen.   De oorlog in Nederland, in onze dorpen, én de oorlog in Nederlands Indïe.
Op verzoek van de Stichting 4 en 5 mei Stichtse Vecht is in samenwerking een compilatie gemaakt van die zes documentaires.  Speeltijd ongeveer een uur. 
De documentaire is te zien op RTV Stichtse Vecht vanavond om ca. 20:30 uur.
Maar ook via :  KLIK HIER  
Scholen kunnen in het kader van lesmateriaal ook een DVD met deze documentaire krijgen. 28 april:  Door het Nationaal Comité 4 en 5 mei is een manier gepubliceerd om via internet bloemen bij een monument te leggen.  Een mooi initiatief dat hopelijk door veel mensen in onze dorpen uitgevoerd wordt.... virtueel of echt. 


Voor het lezen van die informatie: 
KLIK HIER. 23 april:  Door de gemeente Stichtse Vecht is een brief van burgemeester Ap Reinders in de VAR geplaatst.  Deze is hier ook als pdf te downloaden.   KLIK HIER. 


23 April:  Vandaag is in Stichtse Vecht een extra katern bij de VAR verschenen: 75 jaar Vrijheid.


Voor een PDF van de krant: KLIK HIER   

Hierin worden gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog beschreven die plaatsvonden in de verschillende kernen in Stichtse Vecht.  Historische Kringen in Stichtse Vecht, Oranje-verenigingen en het Regionaal Historische Centrum Vecht en Venen hebben samengewerkt om deze uitgave tot stand te brengen. Een bewaarexemplaar! 
Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Stichtse Vecht en de provincie Utrecht. 
---------------------------------------------------------------------------- 

Onderstaand berichten die eerder, oa. naar aanleiding van de Corona-crisis, ontvangen zijn: 


75 jaar vrijheid 
In deze bijzondere periode waarin we een deel van onze vrijheid tijdelijk inleveren, herdenken en vieren we tevens 75 jaar vrijheid. 


Naar een idee van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen hebben de drie Historische Kringen in Stichtse Vecht, de Stichting 4 en 5 mei Stichtse Vecht en de Oranjevereniging Breukelen samen met de initiatiefnemer in het kader van 75 jaar Vrijheid een twintig pagina’s tellende krant gemaakt. In de krant worden verhalen verteld over de oorlogsjaren, vrijheid en de bevrijding van de kernen in Stichtse Vecht. De krant zal op 23 april aanstaande huis aan huis verspreid worden als bijlage bij de VAR.


Burgemeester Ap Reinders ontving het eerste exemplaar van de Vrijheidskrant. In verband met de Coronamaatregelen is deze niet officieel overhandigd maar ‘afgegeven’ op Goudestein. Voor de burgemeester en voor ons allemaal geldt dat we dit jaar samen herdenken en vieren, maar wel op nodige afstand van elkaar. Wellicht dat deze krant kan bijdragen aan het samen terugkijken naar een donkere periode. Toen vierden we bevrijding arm-in-arm, nu doen we het met de krant. Een krant over wat hier in onze omgeving gebeurde in de oorlogsjaren en wat nooit vergeten mag worden. 


Vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen, juist nu er een beroep op ons wordt gedaan om goed voor elkaar te zorgen. 


Een bewaarexemplaar voor lezers en kijkers, want naast bijzondere verhalen staan er ook vele historische foto’s en andere afbeeldingen in. Kortom, een krant voor jong en oud.


----------------------------------------------------------------

4 mei comité Vreeland in samenwerking met Sterren van Vreeland
Tot onze grote spijt kunnen alle bijeenkomsten die wij in Vreeland hadden gepland in het kader van 75 jaar Vrijheid nu geen doorgang vinden. 
Het betreft de voorstelling De dochter van Meijer op 2 mei, de dodenherdenking op 4 mei en de Vrijheidsmaaltijd op 5 mei. 
Wij gaan ervan uit dat de voorstelling en de Vrijheidsmaaltijd op een later tijdstip alsnog plaats zullen vinden. 

Oranje comité Nieuwer ter Aa 
Het is een aparte tijd waar we in leven op dit moment.
Door de aangescherpte maatregelen tot 1 juni a.s. hebben wij in Nieuwer Ter Aa ook besloten alle plannen m.b.t. zowel Koningsdag en 4/5 mei in de ijskast te zetten.


Oranjevereniging Nigtevecht
De Oranjevereniging Nigtevecht heeft gisteravond gemeld dat de feestweek niet doorgaat. "Wij vinden het spijtig, maar de gezondheid van de mensen staat voorop".  Het bestuur wenst iedereen alle gezondheid toe en veel sterkte in deze komende tijd  (Bron: twitter Sleutel 2000)  


Stichting 4 en 5 mei Maarssen-Tienhoven
Persbericht - 75 jaar herdenken - 75 jaar vieren
Gezien de berichtgeving vanuit de overheid alle bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen te verbieden tot 01 juni a.s., zal ook de Stichting 4 – 5 mei Maarssen zich aan dit besluit moeten conformeren. De herdenkingsplechtigheid op 04 mei a.s.  zal noch in park Goudestein noch bij molen De Trouwe Wachter in Tienhoven doorgaan.
Datzelfde geldt voor de activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding. Wij betreuren dat de samenwerking met Foodtruck Festivals Bruisend en het muziekfestival m.b.t. de festiviteiten op 05 mei in Park Goudestein niet kunnen doorgaan. 
Ook alle festiviteiten die voor Tienhoven gepland stonden vinden jammer genoeg geen doorgang. Conformeren aan de besluitvorming vanuit de overheid is ook hier van toepassing. 
  

Wij kunnen niet inschatten wat de toekomst biedt, we kunnen geen beloftes doen hoe op een ander moment eventueel invulling te geven aan 75 jaar herdenken en vieren. 

Wat wij wel van u kunnen vragen is: 
- Om op 4 mei van 18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok te hangen en vanaf 19.45 uur een kaars (bij voorkeur een Led-kaars) voor uw raam te zetten ter nagedachtenis aan hen die voor onze vrijheid hebben gestreden en om 08.00 uur twee minuten stil zijn. Ook andere uitingen van een lichtje, denk aan uw mobiele verlichting, worden van harte ondersteund.
- Op 5 mei vragen wij u de vlag uit te hangen en om 12.00 uur op het gebruikelijke moment dat de bevrijdingsvlam in park Goudestein zou worden binnengebracht te applaudisseren om te beseffen dat wij in vrijheid mogen leven en daar dankbaar voor mogen zijn. 

Wij bedanken alle vrijwilligers voor hun inzet tijdens de voorbereidingen en hopen in de toekomst weer een beroep op u te mogen doen.


Oranjevereniging Breukelen
De Oranjevereniging Breukelen heeft, met pijn in ’t hart, besloten alle activiteiten af te gelasten.
Dit betreft zowel de activiteiten rond Koningsdag als de 4 en 5 mei activiteiten. 


Oranjevereniging Kockengen
Het organisatie comité heeft moeten besluiten om alle activiteiten op en rond Koningsdag en 4 en 5 mei af te gelasten. Dit jaar dus geen Koningsdag met leuke activiteiten en levende muziek en geen  Bevrijdingsdag met de aankomst van de estafette lopers uit Wageningen  en ook geen  Wijkenspel  en Bevrijdingsmaaltijd in zwembad De Koet.


Oranjevereniging Loenen en 4-mei-comité Loenen
Gelet op de aangekondigde maatregelen is het niet mogelijk om de Feestweek Loenen te organiseren. Wij hebben tot het laatste moment gehoopt, maar tegen zoveel overmacht kunnen wij niet op. 
Ook de dodenherdenking op 4 mei gaat niet door. Vanuit samenwerking van het 4 mei-comité met de Oranjevereniging Loenen zouden op 5 mei een Vrijheidsontbijt en een Bevrijdingsbal georganiseerd worden. Ook deze activiteiten gaan niet door. We beraden ons nog op alternatieve data hiervoor.